X

Cere oferta

Denumire firma / Nume persoana fizica:
 
Nume prenume reprezentant / Functia:
 
Tip cerere:
 
Adresa obiectivului pentru care se solicita cererea de oferta:
 
Suprafata obiectivului interior / exterior (m.p.):
 
Tipul activitatii desfasurate:
 
Telefon / Fax:
 
E-mail:
   
Alte informatii:

»
Dezinsectie » Obligatii legale

Obligatii legale in dezinsectie

Legislatia nationala in vigoare stipuleaza in mod clar obligativitatea efectuarii periodice a tratamentelor de deratizare si dezinsectie, precum si cuantumul amenzilor aplicate in cazul neefectuarii acestora.

A. FRECVENTA DE EXECUTIE SI OBLIGATIVITATEA EFECTUARII

1. In conformitate cu Ordinul nr. 119 din 2014 privind aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, stipuleaza la Art. 50: "dezinsectia periodica se va face la intervalele prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor ".
2. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 393 din 08 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza la Art. 2, P-ctul (5) e): "sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de sanatate publica teritoriala".

B. CONTRAVENTII STABILITE IN CAZUL NEEFECTUARII TRATAMENTELOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE

HG 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice stipuleaza la Art. 57. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
a) neaplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare în unităţi de orice tip
de către deţinătorii acestora;
b) nerespectarea ritmicităţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip.

De asemenea legislatia in vigoare mai specifica:

  • obligativitatea efectuarii tratamentelor de deratizare si dezinsectie numai cu personal atestat;
  • utilizarea numai a produselor avizate de catre Ministerul Sanatatii - Comisia Nationala Pentru Produse Biocide;
  • interzicerea aplicarii de tratamente cu produse pesticide din grupele de toxicitate I si II in interioarele unitatilor de orice tip si ale locuintelor.


Copyright © Coral Impex 2016 Web Design by Softimpera
Obligatii legale in dezinsectie