X

Cere oferta

Denumire firma / Nume persoana fizica:
 
Nume prenume reprezentant / Functia:
 
Tip cerere:
 
Adresa obiectivului pentru care se solicita cererea de oferta:
 
Suprafata obiectivului interior / exterior (m.p.):
 
Tipul activitatii desfasurate:
 
Telefon / Fax:
 
E-mail:
   
Alte informatii:

»
Despre noi » Mediu si sanatate

REGULI PRIVIND MEDIUL, SANATATEA SI SECURITATEA OCUPATIONALA 

CORAL IMPEX SRL a stabilit un sistem integrat de management al mediului, securitatii si sanatatii ocupationale în conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 si descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru:
  • satisfacerea cerintelor partilor interesate;
  • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfasurarea corespunzatoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
  • conformarea cu legislatia în vigoare si cu reglementarile de mediu si pentru sanatate si securitatea ocupationala, aplicabile activitatilor desfasurate;
  • îmbunatatirea continua a performantelor de mediu si a conditiilor de munca;
  • prevenirea poluarii si a accidentelor de munca;
  • îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.
Obiectivele generale sunt stabilite de catre conducerea CORAL IMPEX SRL si sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora.
Obiectivele generale fundamenteaza obiectivele specifice proceselor, care se realizeaza în conformitate cu Programul de management de mediu/Programul de management pentru sanatate si securitate ocupationala. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea CORAL IMPEX SRL urmareste si raspunde de îndeplinirea politicii privind mediul, sanatatea si securitatea ocupationala.
Autoritatea si responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului managementului Moldoveanu Magdalena.
Conducerea CORAL IMPEX SRL se asigura prin intermediul reprezentantului managementului cu SIM ca prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât si a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însusite si aplicate de întreg personalul CORAL IMPEX SRL.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigura ca Politica privind mediul, sanatatea si securitatea ocupationala este disponibila pentru toti angajatii societatii si pentru public.

 
Data: 05.01.2009
DIRECTOR GENERAL,
BADEA ALEXANDRUCopyright © Coral Impex 2016 Web Design by Softimpera
Coral Impex - Mediu si Sanatate