X

Cere oferta

Denumire firma / Nume persoana fizica:
 
Nume prenume reprezentant / Functia:
 
Tip cerere:
 
Adresa obiectivului pentru care se solicita cererea de oferta:
 
Suprafata obiectivului interior / exterior (m.p.):
 
Tipul activitatii desfasurate:
 
Telefon / Fax:
 
E-mail:
   
Alte informatii:

»
Deratizare » Obligatii legale

Obligatii Legale in cazul deratizarii

Legislatia nationala in vigoare stipuleaza in mod clar obligativitatea efectuarii periodice a tratamentelor de deratizare si dezinsectie, precum si cuantumul amenzilor aplicate in cazul neefectuarii acestora.

A. FRECVENTA DE EXECUTIE SI OBLIGATIVITATEA EFECTUARII:

 1. In conformitate cu Ordinul nr. 119 din 2014 aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, stipuleaza la Art. 50: "........deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor ".
  2. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 393 din 08 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza la Art. 2, P-ctul (5) e):
"sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de sanatate publica teritoriala".  

B. CONTRAVENTII STABILITE IN CAZUL NEEFECTUARII TRATAMENTELOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE:

    HG 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice stipuleaza la Art. 57. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice:
a) neaplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare în unităţi de orice tip
de către deţinătorii acestora;
b) nerespectarea ritmicităţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare şi producătoare de disconfort în unităţi de orice tip.
     
De asemenea legislatia in vigoare mai specifica:

  • obligativitatea efectuarii tratamentelor de deratizare si dezinsectie numai cu personal atestat;
  • utilizarea numai a produselor avizate de catre Ministerul Sanatatii - Comisia Nationala Pentru Produse Biocide;
  • interzicerea aplicarii de tratamente cu produse pesticide din grupele de toxicitate I si II in interioarele unitatilor de orice tip si ale locuintelor.


Copyright © Coral Impex 2016 Web Design by Softimpera
Obligatii legale in deratizare